Luomu on varmasti käsite, jonka olet kuullut sanottavan hyvinkin usein, mutta tiedätkö mitä se oikeasti tarkoittaa? Kaupassa törmää usein Luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiin ja niistä saa jopa maksaa kalliimman hinnan kuin tavallisista tuotteista. Kuitenkin niillä tuntuu olevan kysyntää ja kauppojen hyllyille tulee aina vain enemmän tällaisia vaihtoehtoja. Mikä tekee näistä tuotteista kalliimpia kuluttajalle ja kannattaako niitä ostaa niiden korkeammasta hinnasta huolimatta?

Miten luomuruoka tuotetaan?

Luomu tarkoittaa tuotantotapaa, joka on luonnonmukainen. Kasveja on tarkoitus viljellä omilla, luonnosta tulevilla menetelmillä. Tämä koskee myös eläinten kasvatusta ja elintarvikkeiden valmistamista. Tällaisissa tuotteissa luomun eli luonnonmukaisen tavan on tarkoitus olla se ainoa toimintatapa koko elintarvikeketjun ajan.

Tällainen luonnonmukainen tuotantotapa kuuluu osaksi kestävän kehityksen periaatteita. Tähän kuuluvat kaikki viljelyn perusteista ja kasvinsuojelusta aina eläintentuotantoon saakka. Luomutilalla ei käytetä kemiallisia lannoitteita ollenkaan. Viljelykasveille ravinteeksi käytetään karjanlantaa, kompostista saatavaa lannoitetta sekä viherlannoitusta. Nämä eloperäiset lannoitteet sekä viljelykierto mahdollistavat luomuviljelyn. Fosforia sekä typpeä käytetään samalla tavalla kuin normaalissa viljelyssäkin. Kasvihuoneissa kasviturvealusta lannoitetaan luonnon lannoitteilla.

Kasveille lisätään hivenaineita, jotka edistävät niiden vastustuskykyä.

Luomukasvihuoneissakin tavataan tuholaisia, mutta ne ovat tarkoitus saada kuriin biologisten torjuntaeliöiden, kuten jauhiaiskiilukaisten, kirvavainokkaiden sekä petopunkkien avulla. Pelto muuttuu luonnonmukaiseksi pelloksi vähitellen ja sääntönä onkin, että sitä pitää vähintään kolmen kasvukauden ajan viljellä luonnonmukaisesti ennen kuin siitä saatavia tuotteita saa myydä luonnonmukaisina.

Tutkimusten mukaan lähes kolmannes suomalaisista ostaa viikoittain joitakin luomutuotteita. Tälläkin hetkellä on montaa erilaista terveysbuumia ja erilaisten luontaistuotteiden sekä luomutuotteiden kysyntä kasvaa jo yksinomaan sen takia. Yhä useamman mielestä luomuruoka on osa terveellistä ruokavaliota. Luomuruoka on tarkastettua ja sen valmistuksen lisäksi myös sen pakkaaminen sekä maahantuonti ovat tarkkaan valvottua.

Evira ylläpitää luonnonmukaisten tuotteiden valvontajärjestelmää ja heidän mukaansa siihen tulee voida myös luottaa. Pakkauksissa tulee aina olla sen tarkastaneen tarkastuslaitoksen tunnus. Tulli vastaa tuontiluomulle suoritettavasta valvonnasta.

Millaista on luomuruoka?

Luomuruoka on valmistettu vain luomuksi hyväksyttävistä raaka-aineista. Niiden valmistustakin seurataan tarkasti EU:n luomusäädöksiä noudattaen. Näissä säädöksissä on määritelty muun muassa se, millaiset raaka-aineet ovat hyväksytty ja millaisia menetelmiä ei saa käyttää, kun valmistetaan luomuruokaa. Tämä seuranta antaa kuluttajalle turvallisuuden tunteen.

Leipä, mehu ja jogurtti ovat jalostettuja luomuelintarvikkeita eikä niiden maatalousperäisistä raaka-aineista saa olla kuin enintään 5 % jotakin muuta kuin luonnonmukaisesti tuotettua. Suolaa ja vettä ei lasketa maatalusperäisiksi raaka-aineiksi. Luomussa ei saa olla lisäaineitakaan sitä viittä prosenttia enempää. Ionisoiva säteily ja geenimuuntelu ovat näissä tuotteissa ehdottomasti kielletty. Luomuvalmistuksessa on mahdollista käyttää muita elintarviketeollisuudessa käytettäviä teknologioita. Luonnonmukaisissa elintarvikkeissa saa käyttää vain 47 eri lisäainetta, mikä on vain noin seitsemäsosa normaalisti käytettävistä. Aromivahventeet, fosfaatit sekä keinotekoiset makeutusaineet ovat kokonaan kiellettyjä.

Luomu on todettu tavallista ruokaa terveellisemmäksi vaihtoehdoksi ja monesti toiveena on, että luomuruokaa pystyttäisiin tuottamaan entistä enemmän tulevaisuudessa. On ennustettu, että luomuruoka kasvattaa suosiotaan tulevina vuosina. Tällä hetkellä kulutuksen haittana on sen huono saatavuus. Myydyin luomutuote tällä hetkellä on banaani ja suurinta kysynnän nousua odotetaan luomulihaan ja luomumenetelmin valmistettuihin leipomotuotteisiin. Lihan kysyntää voi kuitenkin osaltaan heikentää sen suhteellisen korkea hinta.

Luomuruoka on vahvasti tämän päivän ja tulevaisuuden tuote, sillä ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia ruoan alkuperästä ja tuotteiden kasvatukseen käytettävistä aineista.

Miksi luomuruoka maksaa enemmän?

Luomuruoka maksaa enemmän ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että tällä menetelmällä saatava sato usein on pienempi kuin tavallisen viljelyn keinoin saatu sato. Tämä taas puolestaan johtuu siitä, että esimerkiksi kemialliset lannoitteet on jätetty pois. Luomuruoan tuotantokustannuksille tulee myös korkeampi hinta kuin tavanomaisesta viljelystä saatavalle sadolle. Eläinten syömä rehu on myös normaalia kalliimpaa. Raaka-aineet ovat kalliimpia niihin käytettävien lisäaineiden vähäisyyden vuoksi. Valmistukseen käytettäviä apuaineita saa käyttää vain vähän tai ei ollenkaan. Usein luomuruoka kuitenkin mielletään hintansa arvoiseksi.

Luomu on päivän sana ja on jokaisen kuluttajan oma asia, haluaako maksaa tuotteista enemmän. Luonnonmukaisten tuotteiden tarjonta kasvaa ja sekin jo rohkaisee useampia ihmistä kokeilemaan erilaisia kauppojen hyllyiltä löytyviä luonnonmukaisesti valmistettuja elintarvikkeita.