Hyvin usein, ihmiset pitävät huolta muista ihmisistä hyvinkin sitoutuneesti, mutta unohtavat oman itsensä. Stressi, jatkuva kiire ja huonosti nukkuminen, voivat aiheuttaa sen, että oma hyvinvointi jää toissijaiseksi. Se tapahtuu usein huomaamatta. Onneksi nykyään herätellään ihmisiä tähän asiaan melko tehokkaasti.

Sosiaalinen media puskee usein positiivisia ja tehokkaita ehdotuksia siihen, miten huolehtia itsestä kokonaisvaltaisesti. Yllättäen, sosiaalinen media voi tässä asiassa tehdä hyvää, vaikka usein sosiaalista mediaa parjataankin juuri sen jatkuvan sisältötulvan takia. Monet saavat kuitenkin juuri itsestä huolehtimiseen erittäin hyviä vinkkejä ja neuvoja ja jotkut jopa ovat ottaneet tavaksi säännöllisesti tehdä erilaisia harjoituksia sosiaalisessa mediassa tarjottavien harjoitteiden ja elämänohjeiden perusteella.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa todellakin kokonaisvaltaisuutta sen kaikessa merkityksessään. Se tarkoittaa kaikkein osa-alueiden huomioimista, fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja taloudellisen tasapainon ja hyvinvoinnin hoitamista. 

Mitä fyysinen hyvinvointi merkitsee

Fyysinen hyvinvointi tarkoittaa ennen kaikkea liikuntaa eri muodoissa. Luonnollisesti, mitä monipuolisemmin liikuntaa harrastaa, sitä parempi olo todennäköisesti ihmisellä on. Tämä voi olla aerobista harjoittelua, painoilla tehtävää lihasharjoittelua, venyttelyä, joogaa tai kävelyä.

Mikä tahansa liikunnan muoto vapauttaa endorfiineja, rentouttaa, tasoittaa stressiä ja tuo hyvää mieltä. Jos ihminen on masentunut, liikunta on normaalisti yksi asia, jolla voidaan alakuloista mieltä saada positiivisemmaksi. Säännöllinen liikunta on siten hyvin tärkeää koko mielelle. 

Mikä on ravinnon merkitys

Ravinto on yksi ihmisen perustarpeista. Sitä tarvitaan aivojen toimintaan, yleisterveyden ylläpitoon, se auttaa palautumaan ja se pitää verensokerin tasapainossa. Luonnollisesti ravinnon pitää olla hyvää, jotta se tekee kaikkea tätä. Kovin sokeripitoinen tai rasvainen ravinto, eivät tee mielelle hyvää. Kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii säännöllisiä aterioita ja laadukasta monipuolista ravintoa. Silloin ihminen on tasapainossa. Ravinto todellakin vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. 

Mitä hyvä uni tekee ihmiselle

Se tärkeä uni, on yksi ihmisen perustarpeista. Jos uni jää jatkuvasti vajaaksi, se vaikuttaa ennen pitkää ihmisen terveyteen hyvin monella eri tavalla. Jaksaminen heikkenee, liikuntaa ei jaksa harrastaa, ihmisiä ei välttämättä jaksa tavata, joten sosiaalinen kanssakäyminen vähenee ja rentoutuminen voi olla vaikeaa. Mitä parempi ja vakaampi unirytmi on, sen terveempänä ihminen yleensä pysyy.

Unen aikana ihminen käy läpi asioita, jotka ovat alitajunnassa. Siksi se on omalla tavallaan myös terapeuttinen asia, jota ilman ei ihminen pysy tasapainossa. Lisäksi kaikki fyysiset ja psyykkiset ponnistelut ja haasteet, on helpompi kohdata, jos on nukkunut hyvin. Monesti sanotaakin, että kannattaa nukkua yön yli, mikäli on haastavia aikoja tai täytyy tehdä vaikeita päätöksiä. Tämä perustuu juuri siihen, että uni hoitaa sielua. Riittävän unen jälkeen asiat näyttävät valoisammalta, kun niihin on saanut vähän etäisyyttä. 

Stressinhallinnan vaikutus itsestä huolehtimisessa

Kaikilla on jonkin asteista stressiä elämässä. On vaikea löytää ihmistä, jolla ei olisi minkään tasoista stressiä. Joillakin on tapana stressata enemmän asioista kuin toisilla, ja tietysti sillä tavalla asia voi olla toisilla huomattavasti enemmän läsnä joka päivä.

Stressinhallintaan vaikuttaa positiivisesti toisaalta kaikki samat asiat kuin muutenkin yleiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Uni, liikunta ja ravinto ovat ensisijaisia stressinhallintakeinoja. Jos ne ovat jollakin tavalla hyvin hoidossa, stressi yleensä ennen pitkää hälvenee tai ainakin muuttaa muotoaan. Stressin hallintaan voi myös vaikuttaa erilaisilla meditointitekniikoilla, hengitysharjoituksilla ja myös vain pysähtymällä. 

Tärkeät sosiaaliset suhteet

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii useimmiten jonkinlaisia sosiaalisia kontakteja. Yhteys toisiin ihmisiin ja heidän kanssaan ajan viettäminen ja ihan vain puhuminen, ovat omalta osaltaan osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Jos ihminen viettää aikaansa ystävien, oman perheensä tai jonkun läheisensä kanssa niin, että on turvallinen ilmapiiri ja positiivinen miellyttävä ja tukeva suhde, se tekee hyvää kokonaisvaltaisesti. Ihminen on kuten eläinkin, laumaeläin. Siten ihmissuhteet todella merkitsevät ja ovat terveelle ihmiselle elintärkeitä hyvinvoinnin lähteitä. Sosiaalinen tuki kaiken kaikkiaan, on ensiarvoisen tärkeää. 

Harrastuksista voimavaraa ja positiivista mieltä

Luovat harrastukset antavat ihmisille laaja-alaisesti henkistä hyvinvointia. Erilaiset käden taidot, musiikki, kirjoittaminen, maalaaminen ja vaikkapa nettipelaaminen, tuovat elämään perspektiiviä. Harrastukset voivat olla säännöllisiä ja niitä voi harrastaa yhdessä muiden kanssa, mutta ennen kaikkea ne yleensä koskettavat ja saavat aikaan jonkinlaisen tunteen.

Nettipelaaminen kuten book of dead voi hyvin toimia tällaisena harrastuksena, jolla ihminen saa aikaan miellyttävän iloisen mielen, kun ihminen osaa myös tämän suhteen huolehtia tasapainosta.