Rahapelaamisesta on viime vuosikymmeninä kuoriutunut viihdemuoto, joka houkuttelee miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Osalle väestöstä tämä ajanviete voi kuitenkin kehittyä riippuvuutta aiheuttavaksi ja ongelmalliseksi asiaksi, mikä on omiaan johtamaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja psykologisiin haasteisiin.

Vaikka kasinopelien maailma onkin usein pirteä ja suorastaan lapsenomainen, voivat nämä puhtaasti vain aikuisille suunnatut uhkapelit aiheuttaa joillekin pitkäkestoisia ongelmia. Tässä artikkelissa keskitymme näihin pelaamiseen nurjiin puoliin sekä toisaalta Peluurin ja Gamcaren kaltaisten ongelmapelaamiseen keskittyneiden organisaatioiden merkitykseen.

Peliongelma pähkinänkuoressa

Uhkapeliriippuvuus on monella tavalla alkoholismiin ja muiden päihteiden liikakäyttöön rinnastettavissa oleva ongelma. Myös alkoholi on kehitetty pitkälti tuomaan ihmisillä myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia, mutta senkin kanssa käyttö voi mennä pahasti liiallisuuksiin. Vähitellen itselle mieluisasta ilmiöstä tuleekin enemmänkin hallitseva ja huonoja asioita elämään tuottava asia.

Lääketieteellisestä näkökulmasta peliriippuvuus on häiriö, josta kärsiville ominaista on hallitsematon pelihalu haitallisista seurauksista huolimatta. Peliongelma voi näin ollen johtaa myös muihin vakaviin henkilökohtaisiin ongelmiin, joita ovat esimerkiksi velkaantuminen, masennuksen kaltaiset mielenterveydelliset ongelmat sekä ihmissuhteiden vaikeudet. Joskus peliriippuvuus saattaa johtaa vaikkapa parisuhteen katkeamiseen tai tilanteisiin, joissa riippuvuudesta kärsivä henkilö päätyy huijaamaan tai varastamaan muilta rahaa päästäkseen pelaamaan.

Koska peliriippuvuus on niin vakava ongelma, tulee se herkästi kalliiksi myös yhteiskunnalle. Suomessa nuorista aikuisista (18–29-vuotiaista) peräti 6,9 prosenttia on ongelmapelaajia. Tämä on reilulla 5,5 miljoonan väestöllä varsin merkittävä ikäluokka ja joukko ihmisiä.

Suomi ja peliongelmat

Suomessa peliongelmaisuuden voidaan todeta olevan erityisen vaikealla tasolla. Suomalaisten nimittäin tiedetään olevan yksi aktiivisimmista rahapelejä pelaavista kansoista koko maailmassa. Tutkimusten mukaan ainoastaan Japanissa ja Australiassa pelataan väestöön suhteutettuna enemmän rahapelejä kuin mitä Suomessa.

Kotimaisista rahapeliongelmista voi ainakin välillisesti syyttää kotimaista rahapelilainsäädäntöä. Veikkauksen aggressiivinen mainonta ja “Suomalainen voittaa aina” -tyyliset mainoslauseet ovat luoneet ympäristön, jossa pelaamiseen suhtaudutaan usein lähinnä eräänlaisena viattomana kansan hupina.

Tilanne on siitä erikoinen, että Euroopan unionin silmien edessä ainoa oikeutus suomalaiselle rahapelimonopolille on ollut vakaa sitoumus pitää huolta rahapelaamisen vastuullisuudesta. Tämän tavoitteen voidaan kuitenkin korkeiden peliongelmaisuuslukujen valossa todeta epäonnistuneen.

Suomessa ollaan parhaillaan kehittämässä uutta ja entistä parempaa ja vastuullisempaa rahapelijärjestelmää. Vuoteen 2026 mennessä meille pitäisi tulla käyttöön rahapelien lisenssijärjestelmä, jossa myös ulkomaalainen turvallinen Zimpler kasino pystyy jatkossa toimimaan suomalaisilla markkinoilla samaan tapaan kuin Veikkauskin. Vielä tämän järjestelmän yksityiskohdat ovat kuitenkin hämärän peitossa, eikä myöskään tuleva vastuullisen pelaamisen painoarvo systeemissä ole vielä selvinnyt.

Peluuri tärkeä osa suomalaista rahapeliympäristöä

Peluuri on suomalainen järjestö, jonka tehtävänä on auttaa peliriippuvuudesta kärsiviä.. Vuonna 2004 perustettu Peluuri tarjoaa lukuisia palveluita, jotka on suunniteltu auttamaan paitsi pelaajia, myös heidän perheitään ja ystäviään.

Peluurin kenties tärkeintä antia on sen tarjoama luottamuksellinen neuvontapuhelin, josta henkilöt voivat hakea välitöntä apua ja ohjausta koulutetuilta ammattilaisilta. Tämä palvelu on ratkaisevan tärkeä vaikeissa tilanteissa oleville ongelmapelaajille, ja se tarjoaa turvallisen tilan keskustella asioista ​​ilman paheksuntaa.

Puhelinpalvelun lisäksi Peluuri tarjoaa nykyään myös netistä löytyviä chat-palveluita ja sähköpostitukea. Näin varmistetaan, että apua on saatavilla myös niille, jotka epäröivät hakea apua niin sanotuin perinteisin keinoin.

Kaikkein matalimman kynnyksen palveluihin voidaan lukea Peluurin erilaiset ​​itseapuresurssit. Osa näistä on kiinnostavia varmasti myös vastuulliseen pelaamisen kykeneville, sillä Peluurin sivuilta pääsee lukemaan faktaa esimerkiksi tilastoista ja todennäköisyyksistä sekä eri pelien palautusprosenteista ja voitto-odottamista.

GamCare auttaa englanniksi

GamCare on Isossa-Britanniassa jo vuonna 1997 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka sekin tarjoaa tukea ja tietoa rahapelaamisongelmasta kärsiville. Peluurin tapaan myös sillä on 24/7 auttava puhelin sekä monenlaisia ilmaisia ​​neuvontapalveluita Isossa-Britanniassa. GamCare järjestää myös kasvotusten ja verkossa sekä ryhmässä tapahtuvaa neuvonta, jolla varmistetaan, että tuki on kaikkien saatavilla sijainnista tai olosuhteista riippumatta.

GamCare ei luonnollisestikaan ole suomalaisille kovinkaan relevantti palvelu. Silti se on hyvä esimerkki siitä, kuinka myös muualla maailmassa rahapelaamiseen suhtaudutaan vakavasti ja avun tarjoamista priorisoidaan.

Yhteenveto

Peluurin ja GamCaren kaltaiset palvelut ovat monille uhkapelaamisen haitoista kärsiville ensimmäinen askel kohti parempaa ja terveempää pelaamista. Halutessaan suomalaiset voivat Peluurin avulla hakeutua mahdollisesti myös julkisen sektorin ja yksityisen sektorin mielenterveyspalveluihin setvimään asioita vielä tehokkaammin ja yksityiskohtaisemmin.

Ilman Peluuria suomalaisilla ei olisi helppoa matalan kynnyksen tahoa, jonka puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Peluuriin vieläpä saa yhteyden jokaisena arkipäivänä, millä taataan se, että apu ei ole koskaan kaukana. Niin peliongelman kuin muidenkin mielenterveysongelmien kanssa on tärkeää, että tukea on saatavilla tarvittaessa myös akuutisti eli juuri silloin, kun henkilö sitä kipeimmin tarvitse.

Mikäli sinä kärsit rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista tai haluat keskustella Peluurin koulutetun henkilökunnan kanssa asioista, suosittelemme ehdottomasti olemaan yhteydessä Peluuriin numerossa 0800 100 101.